RODO

Analiza najważniejszych definicji (dane osobowe, czynność przetwarzania, przetwarzanie danych, administrator danych, współadministrator, Inspektor Ochrony Danych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 • definicje ustawowe a praktyka
 • nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
 • koncepcja wspólnego administratora danych – problemy praktyczne
 • podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania RODO.
 • Krajowe i unijne regulacje prawne, przepisy szczególne a RODO, „nowa” ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Wiedza fundamentalna – przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych: zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, realizacja umowy, interes publiczny, uzasadniony interes.
 • przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników, klientów – często występujące błędy w określaniu podstawy prawnej.
 • Zasady legalnego przetwarzania danych: Minimalizacja danych, celowość, czasowość, merytoryczna poprawność, przejrzystość i legalność przetwarzanych danych.
 • Obowiązek informacyjny – opracowanie wzorcowej klauzuli informacyjnej, opracowanie wzorcowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Uprawnienia osób, których dane przetwarzane są w organizacji
 • Czym różni się powierzenie przetwarzania danych osobowych od udostępnienia danych.
 • Co i jak rejestrujemy w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych i rejestrze kategorii czynności przetwarzania danych.
 • Inspektor ochrony danych / specjalista ds. ochrony danych osobowych -konieczność wyznaczenia IOD.
 • Zadania i obowiązki inspektora ochrony danych / specjalisty ds. ochrony danych osobowych w praktyce.
 • Ochrona i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w aspekcie trzech modułów bezpieczeństwa: fizycznego, osobowego i teleinformatycznego.