Elastic Stack

Elastic Stack, znany również jako ELK Stack, to zbiór potężnych narzędzi open source wykorzystywany do wyszukiwania, analizowania i wizualizowania danych w czasie rzeczywistym. Platforma znajduje zastosowanie w monitoring systemów IT, analizie bezpieczeństwa, zarządzaniu logami, inteligentnym wyszukiwaniu, a także w zastosowaniach typu Endpoint Detection and Response (EDR) za pomocą Elastic Security. Składają się na nią cztery główne komponenty: Elasticsearch, Logstash, Kibana oraz Beats, które łącznie stanowią kompleksowe rozwiązanie dla analizy danych i cyberbezpieczeństwa.

   

  Elasticsearch

  Elasticsearch to skalowalna wyszukiwarka i baza danych NoSQL, umożliwiająca błyskawiczne przeszukiwanie i analizę zgromadzonych danych. Zaprojektowany by obsługiwać duże wolumeny danych, oferuje bogate API, bazujące na JSON, oraz rozproszoną architekturę gwarantującą wydajność i elastyczność.

   

  Logstach

  Logstash to serwerowy pipeline do przetwarzania danych, zdolny przekształcać zebrane informacje z różnorodnych źródeł i przesyłać je do Elasticsearch. Filtry i wtyczki Logstash pozwalają dostosować dane, zapewniając ich spójność i przygotowanie do dalszej analizy.

   

  Kibana

  Kibana to interfejs użytkownika prowadzący przez proces tworzenia wizualizacji i pulpitów zarządzania danymi z Elasticsearch. Zapewnia ona szybki dostęp do analiz, umożliwiając podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnie przygotowanych danych.

   

  Beats

  Beats to lekkie, jednozadaniowe agenty służące do zbierania danych z systemów i urządzeń końcowych. Każdy Beat skupia się na konkretnym typie danych, takich jak logi systemowe (Filebeat) czy metryki (Metricbeat), i wysyła je bezpośrednio do Elasticsearch lub Logstash.

   

  Elastic Security i EDR

  Oprócz szerokiej funkcjonalności w zakresie analizy danych, Elastic Stack oferuje również rozwiązania z zakresu Endpoint Detection and Response (EDR) w ramach Elastic Security. Elastic Security integracje z platformą SIEM (Security Information and Event Management) i funkcjonalnością EDR, zapewniając kompleksową ochronę przed zagrożeniami oraz możliwości reagowania na incydenty bezpieczeństwa. Wykorzystując algorytmy machine learningu do wykrywania anomalii oraz narzędzia do badania i usuwania problemów bezpieczeństwa, zaawansowany system obrony dostępny z Elastic Security pozwala na wykrywanie, badanie i przeciwdziałanie złośliwym działaniom w czasie rzeczywistym.

   

  Bezpieczeństwo i interakcja

  Elastic Stack oraz Elastic Security kładą silny nacisk na aspekty bezpieczeństwa. Kontrola dostępu, szyfrowanie, alertowanie i monitorowanie stanowią podstawę ochrony danych i systemów.

   

  Skalowalność i elastyczność

  Elastic Stack oraz Elastic Security oferują elastyczną i skalowalną architekturę, która może być wdrożona lokalnie, w chmurze czy hybrydowo. Oferujemy wsparcie w skalowaniu rozwiań związanych z Elastic Stack, aby sprostać rosnącym wymaganiom przedsiębiorstwa.

   

  Partnerstwo z Elastic

  Jako partner Elastic jesteśmy tu, aby pomóc Ci wykorzystać potencjał Elastic Stack i security w pełni. Oferujemy fachowe doradztwo, wsparcie techniczne i dostosowanie rozwiązania do Twoich indywidualnych celów biznesowych. Dzięki naszej pomocy możesz łatwiej analizować dane, zarządzać bezpieczeństwem i reagować na incydenty z większą efektywnością.

  https://www.elastic.co/