ISO 27001 

Często można spotkać określenie zarządzanie widzą, co wskazuje na to iż informacja jest kluczowym czynnikiem sukcesu nie tylko organizacji ale także społeczeństw i cywilizacji. W Standardzie ISO 27001, który jest zbiorem dobrych praktyk do zastosowania w systemie bezpieczeństwa informacji, informacja jest traktowana jako aktywo, które ma dla organizacji wartość i należy ja chronić w odpowiedni sposób. Informacja posiada swoisty cykl życia.

W trosce o bezpieczeństwo informacji

Na początku informacja powstaje, następnie można ją przekazać, przetworzyć, kopiować, gromadzić albo niszczyć. Przeciętnie użytkownik informacji nie analizuje elementów cyklu życia informacji, lecz w praktyce uświadomienie sobie relacji cyklu życia jest niezwykle ważne z poziomu bezpieczeństwa informacji. Wiele przedsiębiorstw zagranicznych i polskich oczekuje od dostawców spełnienia określonych kryteriów z zakresu bezpieczeństwa. Spełnienie kryteriów przekłada się bezpośrednio na wiarygodność danego podmiotu.

Dojrzałe zarządzanie organizacją powinno obejmować zapewnienie ciągłości biznesu i redukcje ewentualnych strat poprzez zapobieganie i minimalizowanie sytuacji takich jak np.: wyciek danych, zniszczenie informacji, łamanie prawa, nie pożądane działanie w sytuacji zagrożeń.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu bezpieczeństwa mogą być następujące:

 • spełnienie wymagań przetargowych,
 • uwiarygodnienie firmy dla klienta,
 • umocnienie pozycji w walce z konkurencją,
 • poprawa wizerunku firmy,
 • zwiększenie poczucia pewności i zaufania.
 • potwierdzenie wysokiego poziomu kultury organizacji
 • prestiż wynikający z posiadania certyfikatu
 • spełnienie obowiązujących norm
 • niezależny nadzór sprawowany przez jednostki zewnętrzne
 • uzyskanie efektu postrzegania jako organizacji świadczącej usługi na najwyższym poziomie.
 • pozyskanie nowych rynków i klientów
 • zarządzanie bezpieczeństwem odbywa się w sposób sformalizowany.
 • ochrona marki i dobrego mienia
 • zapewnienie kontrahentów i klientów, że ich dane będą odpowiednio chronione