Testy penetracyjne

Testy penetracyjne polegają na przeprowadzeniu kontrolowanego ataku na system teleinformatyczny i mają na celu praktyczną ocenę bieżącego stanu bezpieczeństwa tego systemu, w szczególności obecności znanych podatności i odporności na próby przełamania zabezpieczeń. Realizujemy testy penetracyjne zarówno infrastruktury jak i aplikacji, w tym aplikacji web.

Cel oraz zakres testów penetracyjnych określany jest indywidualnie, a ich rezultatem jest raport zawierający szczegółowe podsumowanie oraz określenie zaleceń i rekomendacji mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.