Audyt

Pierwszy krok na drodze do bezpieczeństwa systemu

Każdy system zarządzania niesie za sobą ryzyko powstania niezgodności, wynikających z pierwszej kolejności z niedoskonałości założeń systemu, zdarzeń wynikających z bezpieczeństwem, incydentów czy ludzkiej niedoskonałości. Zasadne wydaje się wykrywanie ich w sposób nie przypadkowy, a regularny i zorganizowany w ramach przeprowadzonego audytu.

Wraz z audytem jest związanych wiele pojęć istotnych w procesie realizacji między innymi:

  • Kryteria audytu – polityka, procedury lub wymagania stosowane jako odniesienia
  • Dowód z audytu – zapisy, stwierdzenia faktu, lub inne informacje które są ważne dla kryteriów audytu
  • Audytowany – organizacja, która jest audytowana
  • Zespół audytujący – jeden lub więcej audytorów przeprowadzających audyt
  • Audytor  – osoba mająca kompetencje do przeprowadzania audytu
  • Program audytu – zestaw audytów, jednego lub więcej w określonych ramach czasowych

 

Kompletna weryfikacja

W czasie trwania procesu audytu zespół audytujący weryfikuje rozwiązania systemowe pod kątem zgodności z wymaganiami ustaw, norm. Każda stwierdzona niezgodność zostaje precyzyjnie zdefiniowana i opisana wraz ze wskazaniem na jej podstawę. W pierwszej kolejności powinny być ustalone i znane wymagania w odniesieniu do których dokonujemy audytu np. normy ISO 27001, ISO22301, KRI, RODO, wymagania prawne, monitoring, wytyczne zarządu, umowy z klientem.