Doradztwo PZP

Nasi konsultanci posiadają ponad 15 letnie doświadczenie w pracy dla podmiotów z sektora publicznego jak również wykonawców dzięki czemu wiemy jak ważne jest odpowiednie przygotowanie zapisów dokumentacji przetargowej tak aby sprawnie przeprowadzić procedurę zakupową oraz nie narazić się na kary od instytucji kontrolujących.

  • Procedury
  • Obsługa zamówień
  • obsługa wymagań

 

Obsługa zamawiających

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne tak aby zachować zgodność z obowiązującym prawem wymaga wiedzy eksperckiej. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji zamówień publicznych z zakresu szeroko rozumianego IT.

Nasza oferta obejmuje :

  • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia
  • przygotowanie kryteriów poza cenowych
  • audyt dokumentacji przetargowej pod kątem zachowania konkurencyjności oraz weryfikacji potrzeb i interesu zamawiającego