Szkolenia

RODO

Analiza najważniejszych definicji (dane osobowe, czynność przetwarzania, przetwarzanie danych, administrator danych, współadministrator, Inspektor Ochrony Danych…

Security Awareness

W wielu przypadkach zadanie powadzenia wewnętrznych szkoleń typu Security Awareness przeznaczonych dla wszystkich pracowników organizacji powierzane jest bezpośrednio własnej kadrze IT…

Analiza Ryzyka na podstawie ISO31000 i ISO27005

Analiza ryzyka jest działaniem kluczowym z perspektywy przepisów RODO i służyć ma nie tylko ocenie incydentów, ale przede wszystkim wdrożeniu odpowiednich…

Scrum Master

Na szkoleniu zostaną przedstawione podstawowe założenia agile, poznasz jakie wartości oraz jak organizuje się prace zespołów Scrum. Opowiemy jakie występują role, wydarzenia…