Analiza Ryzyka na podstawie ISO31000 i  ISO27005

Analiza ryzyka jest działaniem kluczowym z perspektywy przepisów RODO i służyć ma nie tylko ocenie incydentów, ale przede wszystkim wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze.

Szkolenie kierowane jest do osób chcących zdobyć nowe lub podnieść już posiadane kwalifikacje w dziedzinie ochrony danych osobowych w organizacji.

Na zajęciach dowiesz się czym jest analiza ryzyka, i dlaczego jest tak istotna dla zapewnienia zgodności z wymogami NORM ISO 27001 oraz RODO.

  • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem​, Czym jest analiza ryzyka.​ Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych (dlaczego organizacje muszą zarządzać ryzykiem).​ Miejsce analizy ryzyka w organizacji.
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacji, Dokumentacja​, Wybór metody​, Określenie kryteriów oceny ryzyka​, Dobór odpowiedniego zespołu
  • Przeprowadzenie analizy ryzyka, Identyfikacja czynności, zasobów oraz możliwego wpływu na podmiot danych; Identyfikacja zagrożeń, podatności oraz następstw wystąpienia zagrożenia;​ Określenie poziomu ryzyka;
  • Plan postępowania z ryzykiem, Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem oraz jego realizacja. Akceptacja ryzyka​