Testy socjotechniczne

Testy socjotachniczne zazwyczaj określane są mianem „testów świadomości persolenu” i polegają na przeprowadzeniu kampanii (np. wykorzystującej phishing) mającej na celu oszacowanie poziomu bezpieczeństwa organizacji w odniesieniu do świadomości pracowników.

Cel oraz zakres realizowanej kampanii oreślany jest indywidualnie, a rezultatem jej przeprowadzenia jest raport zawierający szczegółowe podsumowanie oraz określenie zaleceń i rekomendacji mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.