Audyty bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego ma na celu weryfikację czy system informatyczny i jego zabezpieczenia spełniają swoje funkcje. Realizujemy audyty bezpieczeństwa konfiguracji, infrastruktury, środowisk pracy zdalne, skany podatności i inne.

Cel oraz zakres audytu bezpieczeństwa określany jest indywidualnie, a jego rezultatem jest raport zawierający szczegółowe podsumowanie oraz określenie zaleceń i rekomendacji mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.